We doen mee!

De verkiezingscommissie is akkoord. BVNL doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 in Hilversum! Een verkiezingsprogramma waarmee spijkers met kopen geslagen kunnen worden en een kieslijst met vier fantastische mensen. Zij gaan zich inzetten om Hilversum te betrekken binnen het gedachtegoed van BVNL.

BVNL wil, net als elke andere partij in Hilversum, een veilige gemeente om te wonen, werken en recreëren, maar op de vraag ‘Hoe?’ komt vaak geen realistisch antwoord. BVNL heeft de ‘Hoe? al ingevuld in de speerpunten en samengevat in het verkiezingsprogramma.