Speerpunten

Belang van Nederland (BVNL) voor verandering
Hoe? Realistisch.

Wonen en bouwen

 • Inwoners van Hilversum hebben voorrang
 • Minimaal 1/3 van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn
 • Geen verkoop van sociale huurwoningen
 • Meer betaalbare, middel dure (€750-€1100), vrijesectorwoningen
 • Geen woningen op het vliegveld Hilversum
 • Hoogbouw is niet uitgesloten
 • Leegstaande bedrijfspanden worden woningen
 • Splitsen van woningen wordt weer toegestaan

Veiligheid

 • Fatsoen is de norm
 • Meer blauw op straat
 • Lik op stukbeleid
 • Verantwoordelijkheid
 • Actieve preventie
 • Meer cameratoezicht
 • Normaal siervuurwerk blijft mogelijk

Ondernemen, economie en bestuur

 • Ruimte voor ondernemers
 • Minder bureaucratie
 • Meedenken, meedoen
 • Geen beklemmend vergunningsstelsel
 • Doelgerichte belastingen
 • Hilversum eerst

Onderwijs

 • Transparantie over de meetbare prestaties van de school
 • Extra geld om de scholen te ondersteunen
 • Voor elke school een verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsplan
 • De gemeente activeert de relatie tussen de scholen en het bedrijfsleven
 • Subsidie voor ‘respect-projecten’

Betrokkenheid en inspraak

 • BVNL neemt het initiatief voor een onderzoek naar de bedrijfsefficiëntie en klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie
 • De bereikbaarheid van het gemeentehuis wordt met digitale oplossingen vergroot
 • Burgerinitiatieven worden ondersteund
 • WOB-procedures worden geëvalueerd op kwaliteit en transparantie
 • Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren

Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit, parkeren

 • Voortvarend verder met de Mobiliteitsvisie 2040
 • Open, duidelijk en interactief
 • Bestaande wegen optimaal benutten
 • Stimuleren in plaats van straffen
 • Betaalbaar parkeren
 • Veiligheid is dé prioriteit

Natuur en milieu/ Onderhoud van de stad/ Groenvoorzieningen/ Duurzaamheid/ Klimaat

 • De gemeente Hilversum verduurzaamt eerst op een realistische manier haar eigen gebouwen. Goed voorbeeld doet goed volgen
 • Meer groen
 • Duurzaam renoveren
 • Moderne technieken
 • Cultuurwaarden zichtbaar houden
 • Ondergrondse inzameling van afval zonder pasjes
 • Hoogwaardige nascheiding in plaats van zinloze voorscheiding
 • Jaarlijks een wijkgerichte enquête

Immigratie en integratie

 • Opvang in eigen regio
 • Geen nieuwe economische vluchtelingen
 • Iedereen die kan werken werkt
 • Behoud van waarden en vrijheden
 • Geen opvang illegalen

Werk en bijstand, Zorg, Sport en Welzijn

 • BVNL vindt voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten
 • Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort of verliest zijn uitkering
 • Fraude met uitkeringen is niet acceptabel. Onterechte uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd. Bovenop de boete die wordt opgelegd
 • Actief armoedebeleid
 • Proactieve wachtlijst bemiddeling
 • Tegengaan van bureaucratie en regelzucht
 • Betere samenwerking sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang
 • Scholen moeten gezond eten en drinken aanbieden
 • Buitengeplaatste sport- en spelvoorzieningen blijven gratis
 • Sport wordt ontzien bij het bestrijden van corona

Kunst, cultuur en erfgoed

 • Behoud van cultuur-historische evenementen
 • De Kerkbrink tot cultureel kloppend hart
 • Bibliotheek in het culturele centrum
 • Realistische subsidies
 • Marktplein in gesprek: de verrassing van het marktplein