Parkeren, ook contante betaling mogelijk houden

Tijdens de behandeling van het Parkeerbeleid 2023, in de commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid (5 juli jl.), stelde BVNL de vraag of het betalen van parkeergeld contant mogelijk blijft. Wethouder Heller antwoordde stellig dat het voornemen is om dat niet meer mogelijk te maken.

Frederique Durlacher vindt dit een ridicuul voornemen, aangezien een grote groep Nederlanders afhankelijk is van contant geld om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Niet iedereen vindt de weg in het digitale betalingsverkeer of bevindt zich in een kwetsbare positie, met een beperkte financiële draagkracht. Contant geld is een wettig betaalmiddel en dient tot de mogelijkheden behouden te blijven. Maar zo is contant geld bij storingen in het elektronisch betalingsverkeer ook een belangrijke terugvaloptie en dat geldt voor iedereen. En eigenlijk niet enkel bij de parkeerautomaat, maar gewoon overal.

Durlacher verzoekt per motie het college om contact geld niet uit te faseren in het Hilversumse parkeerbeleid en hiermee parkeren in Hilversum voor iedereen toegankelijk te behouden. De motie zal in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering, op woensdag 19 juli, worden behandeld en hoopt ze op breed gedragen steun van de andere politieke partijen.