Maidenspeech Durlacher

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 11 mei, mocht Frederique Durlacher, als nieuw raadslid, voor het eerst spreken. Het is gebruikelijk dat een maidenspeech niet wordt geïnterrumpeerd en bevraagd.

Het was nog een beetje onwennig en ook het gebruik van de microfoon valt nog aan te leren, maar de kop is eraf. Op naar een mooie raadsperiode!

Tekst speech

Voorzitter, ik wil u hartelijk danken voor het woord. Vanavond sta ik hier voor het eerst en dat vind ik een hele eer. Dankbaar dat vele Hilversummers, een nieuwe partij als BVNL, de kans hebben geboden, om hen als raadslid te vertegenwoordigen in hun stem, hun gedachtegoed, in hun stad.

Voorzitter, de avond van het grote lijsttrekkersdebat in de Vorstin sprak u over Oekraïne, dat de eerste oorlogsvluchtelingen zouden aankomen in Hilversum. We zijn barmhartig in het opvangen van oorlogsvluchtelingen en dat is terecht, dat moeten we ook. Tegelijkertijd klopte er die avond een dakloos koppel aan, dat was wrang, maar tevens geheel in de orde van de dag en de angst van de toekomst. We kijken namelijk met lede ogen toe hoe overheidsproblematiek klakkeloos over de schutting wordt gegooid naar gemeenten. Crisis op crisis moet worden gedragen. Is het geen Corona, dan is het wel de energiearmoede, of de klimaathysterie, het woningentekort. En… laten we ook de vele gedupeerde ouders en kinderen van het toeslagenschandaal niet vergeten. Kan Hilversum dat aan, kunnen wij dat als gemeenteraad aan, om nijpende beslissingen te moeten gaan nemen, welke te allen tijde ten koste zullen gaan van iets anders? Want hoe je het ook wendt of keert, de burger wordt de nek omgedraaid.

Voorzitter, ik heb grote zorgen, mede omdat we nu – twee maanden na de verkiezingen – nog geen coalitieakkoord hebben. Dat we te maken hebben met een demissionair college. Dat er een formateur is aangesteld is mooi. Om tot een akkoord te komen is een politiek proces, maar zelfs met iemand gespecialiseerd in moeilijke processen en menselijke relaties is het nog niet rond. En dat terwijl Hilversum verloedert, er grote problematiek heerst, we te maken hebben met een drastisch woningentekort, er beslissingen worden gemaakt, terwijl over de uitvoering niet lijkt nagedacht, het is zorgelijk.

Als fractievoorzitter van BVNL draag ik niet enkel het gedachtegoed mee vanuit onze landelijke partij, maar wil ik meedenken met en voor Hilversum. Want voorzitter, Hilversummers moeten weer trots kunnen zijn op een bruisende stad, met dorps karakter. Waar iedereen het verdient om te kunnen wonen, werken en goed onderwijs te krijgen. Voorzitter, er worden miljoenen beschikbaar gesteld om migranten op te vangen, hen te voorzien in levensonderhoud en huisvesting. Maar waar ligt de grens? Vrouwen en kinderen die hun man, vader, broer hebben moeten achterlaten, omdat hun huis en haard geen veilige omgeving meer is, dat moet afschuwelijk zijn. Laten we er inderdaad voor hen zijn om hen in veiligheid en geborgenheid op te vangen. Maar voorzitter, laten we ook waakzaam zijn, laten we onze eigen Hilversummers niet uit het oog verliezen. Als wij als nieuwe raad ingezonden brieven krijgen over een man die in zijn auto woont, dan gaat me dat ook aan het hart. Hoe de situatie ook mag zijn, het is een zorgelijke kwestie en had dit wel zo ver hoeven komen? Is de drempel om hulp te vragen misschien te hoog, of is er te weinig mankracht om dit op te pakken?

Dat er soms geen plek is in dak- en thuislozen centra moet toch een signaal zijn dat er iets niet goed gaat? Er moeten toch gigantische alarmbellen gaan rinkelen?!

Voorzitter, Ik heb dit in eigen persoon overigens mogen ervaren. Ik schaam mij niet voor de situatie waarin ik heb gezeten, het heeft me juist krachtiger gemaakt, maar het was schrijnend om te moeten vernemen dat er geen tijdelijke opvang mogelijk was, met mijn minderjarige kinderen, omdat er een opvang-stop was, in verband met tevéél minderjarige kinderen in de opvang. Ik verkeerde toen niet in de situatie om hierop te anticiperen, maar vandaag de dag wil ik het toch benoemen. Teveel kinderen in een dak- en thuislozen opvang, dat kan toch niet?! Voorzitter, ik ben een welbespraakte vrouw, maar toch ook die ‘het van het kastje naar de muur beleid’ inmiddels kan uittekenen. Ik kan met opgeheven hoofd, hier vanavond, zeggen dat het uiteindelijk helemaal is goed gekomen en dat ik dit ook daadwerkelijk mag uitspreken vanaf deze plek is heel waardevol.

In ons verkiezingsprogramma komen uiteraard meerdere belangrijke onderwerpen naar voren. Speerpunten waarvan het wenselijk is dat deze de juiste aandacht krijgen. Ik kan daar nog uren over praten, maar volgens mij het de bedoeling dat ik mijn speech zo afrond, aangezien we nog meer op de agenda hebben staan vanavond.

Voorzitter, deze vier jaar zou ik, mede door mijn levenservaring, dat stukje ombudspolitiek willen omarmen en bedrijven. In een onlangs gevoerd gesprek met de formerende partijen heb ik geopperd om als politici meer zelfonderzoek te doen. Dit werd toen gekscherend ‘raadssafari’ genoemd, maar ik voel het als nieuwbakken gekozen politica een morele plicht naar onze samenleving. Het is immers de trend om op symboolpolitiek niet te bezuinigen en dat moet maar eens afgelopen zijn.

Voorzitter, ik ga zo écht afronden hoor…
Een wijs man zei ooit: Wees zelf de verandering, die je graag wil zien. Met die gedachten heb ik mij verkiesbaar gesteld. En dan klinken sommige woorden van vanavond misschien hard en kill, en dat zal vast vaker gaan voorkomen, maar politiek bedrijven doe je met verstand en niet vanuit emotie. Er staat mij als raadslid een spannende en uitdagende taak te wachten. Een taak die ik ook met plezier omarm en waarin ik hoop dat er een goede samenwerking met andere partijen mag zijn, want we moeten dit samen doen. Samen voor Hilversum, ook met de oppositie.

Voorzitter, gelet op het genoemde is mijn verzoek dat er meer openheid en transparantie moet komen, in welk proces dan ook. Politiek is namelijk geen eenrichtingsverkeer en we moeten aan de slag! In het belang van Hilversum.

Dank u wel.

De raadsvergadering is terug te kijken via het Gemeente Hilversum Mediaportal. De maidenspeech van Frederique Durlacher start rond 1 uur en 6 minuten: https://youtu.be/rmKdDpTX8x0