BVNL verlaat commissievergadering wegens geheimhouding

Tijdens de commissievergadering van woensdag 12 juli jl., waar inhoudelijk werd gesproken over de plannen betreffende het Arenapark, zaten ook enkele geheime stukken. De aanwezige fracties kregen de keuze om hier wel of niet over te vergaderen. Vlak voor de oordeelsvorming over het eerste agendapunt gaf een fractie aan toch in beslotenheid wat vragen te willen stellen.

“Recht hebben op besloten vergaderen is begrijpelijk, maar wij vinden dit op bepaalde punten niet wenselijk voor de inwoners van Hilversum”, laat Frederique Durlacher weten. “Juist als het om de belangen van de Hilversummer gaat dan dient dit open en transparant te worden besproken”, gaat de BVNL fractievoorzitter verder.

Na een korte schorsing, waarbij de deuren werden gesloten, het beeld en geluid werden uitgezet en het aanwezige publiek zich van de tribune had verwijderd, werd er in beslotenheid kort verder vergaderd. Durlacher heeft zich bij zowel de voorzitter als de aanwezige griffie afgemeld en een voorbehoud gemaakt op de advisering van de resterende agenda. Toen de camera’s weer werden ingeschakeld, was de plek van de BVNL-woordvoerder leeg, op een leeg theekopje en haar naambordje na.

Durlacher is stellig: “Ik mag uiteraard niet uitwijden over de besproken stukken, maar gezien de plannen die echt al jaren spelen, achten wij het van belang dat de Hilversummer goed geïnformeerd blijft. Hoe kunnen wij ook met omwonenden participeren als zij bepaalde zaken nog niet mogen weten? In januari kondigden omwonenden nog aan dat als de plannen groen licht krijgen van de politiek zij naar de rechter gaan.” Verder wil Durlacher benadrukken dat zij haar volksvertegenwoordigende rol goed begrijpt en dat daar soms ‘haken en ogen’ aan kleven. Ze gelooft dat elke manier van politiek bedrijven een keuze is en dat men daarop worden gekozen.