BVNL doet niet aan uitsluiting

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden diverse debatten georganiseerd. Debatten waar BVNL Hilversum, als nieuwkomer in politiek Hilversum, graag aan mee wil doen. Echter worden bij sommige locaties de QR-codes, de zogeheten Corona Toegangsbewijzen, gehandhaafd en daar distantieert BVNL Hilversum zich van. BVNL is van mening dat deze niet werkende, akelige en splijtende maatregel direct van tafel moet worden geveegd en de samenleving weer gewoon open moet.

BVNL is duidelijk in haar standpunt en geeft aan niet mee te willen werken aan deze uitsluitende vorm van beperking. BVNL is een ruimdenkende partij, maar tegen symboolpolitiek en weigert dan ook te buigen om mee te doen aan deze hypocrisie.

De faciliterende locaties van debatten (horeca, theaters en poppodia) hebben maandenlang hun deuren gesloten moeten houden en draaien nu amper omzet. Om nog maar te zwijgen over iedereen die in de culturele sector werkzaam is, die al bijna twee jaar lang op een houtje zit te bijten. Het is niet te verkopen aan eenieder die de culturele sector een warm hart toedraagt dat voor een politiek debat 12 lijsttrekkers, een cameraploeg, crew en journalisten aanwezig mogen zijn, op basis van een nietszeggende code.

Wij staan voor onze principes en achter onze kiezers. Deze zijn niet welkom vanwege hun gedachtegoed bij de zojuist genoemde locaties. Wij zijn samen met onze kiezers 1 team en dus loyaal aan hen. Wij doen niet mee aan deze poppenkast. BVNL kan niet aan zichzelf verkopen dat wij wel, maar zij niet naar binnen mogen.

Met name als nieuwkomer binnen de gemeenteraadsverkiezingen betreurt BVNL Hilversum deze maatregelen, maar wil naar haar kiezers toe een eerlijke partij zijn en ziet af van dergelijke debatten, tenzij de genoemde locaties op dat moment voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Op de momenten dat debatten binnen worden gevoerd, zal BVNL Hilversum buiten, in de nabije omgeving van de locatie, aanwezig zijn om belangstellenden te woord te staan.

BVNL Hilversum begrijpt heel erg goed dat het voor de organisatoren van de debatten een teleurstelling is dat BVNL zich terugtrekt. Wij zijn ons ervan bewust dat dit extra werk veroorzaakt en danken jullie dan ook voor het organiseren en faciliteren van deze debatten. Wij zijn helaas genoodzaakt deze beslissing te nemen. BVNL maakt deze keuze niet omdat wij het ‘leuk’ vinden, maar omdat het niet verenigbaar is met onze fundamentele kernwaarden. Vrijheid voor iedereen.

BVNL Kandidaten Gemeenteraad Hilversum
Frederique Durlacher
Joey Roelofs
Nino Verwer
René Graafsma