Geen vuurwerkverbod – BVNL wil jaarlijkse traditie behouden

BVNL vindt een algeheel vuurwerkverbod vooral een kinderachtige overheidsbemoeienis, die bovendien opnieuw voorbij gaat aan het échte probleem: de falende aanpak van gevaarlijk, illegaal vuurwerk. Laten we de incompetentie van de overheid niet afschuiven op de burger, die daarvoor moet boeten door onzinnige maatregelen en restricties. Weer een nationale traditie die moet wijken voor de politieke beeldvorming?

“Geen vuurwerkverbod – BVNL wil jaarlijkse traditie behouden” verder lezen